Brynjegård är en liten by i Ragunda kommun. Byn består idag av 7 gårdar som bebos av 19 personer. Bo Sjöberg är ägare till Bo Sjöbergs lantbruk. Under åren 1971 till 1992 var verksamheten inriktad på mjölkproduktion. Sedermera har verksamheten lagts om till köttproduktion. I dagsläget finns det 25 stycken dikor samt ungdjur och kalvar. Besättningen härstammar från olika mjölkraser.

Under 2007 infördes lösdrift. Produktionen är baserad på ekologisk uppfödning och certifieras av KRAV. Förutom köttproduktion finns på gården även en såg med tillhörande hyvleri samt verkstad.

Bo Halvar Sjöberg 070-270 87 13
helen.wikstrm@gmail.com