På Långbergets Gård i Höglunda i östra Jämtland bedriver Roger Johansson och Stina Dahlquist köttproduktion med 20-talet kor. Hela produktionskedjan är ekologiskt certifierad och gården är ansluten till KRAV sedan 1995.

Totalt ca 70 hektar åkrar och betesmark brukas i byarna längs Indalsälvens stränder. På somrarna går djuren på bete från slutet av maj och in i oktober. Vintertid har de tillgång till ligghallar menutfodras utomhus i de stora vinterhagarna. Kalvningen brukar inträffa framåt vårkanten.

På gården bedrevs mjölkproduktion fram till i juli 2011. Korna är numera av korsningsras mellan SRB och fjällko. Inslaget av fjällko ökar allteftersom avelstjurarna är av den rasen. Dessa raser är främst framavlade för sin mjölks skull, men naturligtvis smakar köttet utmärkt även om djuren inte blir lika stora som mer utpräglade köttraser. Den lätta fjällkon passar bra på gårdens marker som är känsliga för tramp. Tjurkalvarna kastreras och säljs som stutar när de är slaktmogna. De är då ca. 30 månader gamla.

Roger Johansson 070-691 00 22
johroger@gmail.com