rehnbergsranch@outlook.com

Daniel & Maggie 070-394 13 97
Besök Rehnbergs Ranch på Facebook!
Vi som driver det ekologiska jordbruket Rehnbergs Ranch i Gideåberg heter Daniel och Maggie Rehnberg och bosatte oss i Gideåberg den första Mars 2016.

Under hela livet har vi båda närt en tanke om att någon gång driva eget jordbruk och först hade vi uppfödning av stutar i liten skala på vår tidigare gård i Åsäng i Höga kusten. Vi kände att vi ville utveckla verksamheten och fann både möjlighet och ett sammanhang vi vill verka inom här i Västra när vi fick chansen att ta över driften på en gård nedströms Edsele.

Redan innan vi köpte in våra första stutar hade vi funnit slakteriet Rafnaslakt AB och vi kände direkt att där ville vi att våra djur skulle slaktas, dels för kvalitetsaspekten men framförallt den genomgripande policyn att alla djur ska tas väl om hand före, under och efter slakten. Att vi nu har så nära så vi kan köra in våra djur till slakteriet själva med traktorn från betet är en stor bonus.

Nu är vi delägare i slakteriet för att även där kunna ta ansvar för att vårt kött håller den kvalitet vi vill att våra kunder ska få.

En annan stor bit är att kunna ingå i Norrbete och genom den föreningen arbeta för ett högkvalitativt nötkött uppfött på ett ansvarsfullt och miljömässigt fördelaktigt kött. Att vi dessutom drar lärdomar av varandras verksamheter är en stor tillgång i vårt arbete att utveckla vår djuruppfödning.

Våra djur föds alla på vår gård. De får sedan gå med sin mamma i naturbeten och skogsbeten på sommaren tills kon själv ser till att kalven blir avvand och på vintern på några hektar skog och åker med fri tillgång till ligghall med halmströad djupströbädd. I dagsläget har vi ett sextiotal djur under vintern och ett åttiotal sommartid när korna fått sina kalvar och de är ute på bete. Vi har både Hereford och fjällkor och några blandningar däremellan.

Vi säljer vårt kött direkt till kund i köttlådor eller helfall/ kundspecificerad styckning till restauranger om det efterfrågas.

Vår ambition är att ha en personlig kundkontakt och våra kunder är självklart välkomna att besöka oss och titta själva på hur vi bedriver vår uppfödning.