Norrbete är en ekonomisk förening som bildades 2007. Vi är idag tio gårdar i västra Ångermanland och östra Jämtland som slagit oss samman för att sälja kött av högsta tänkbara kvalitet.

Vi åstadkommer det genom vårt unika sätt att föda upp djuren samt att ha kontroll över hela kedjan från jord till bord.

Enligt Norrbetes definition är det en köttkvalitet som kommer från djur som får leva ett så naturligt liv som möjligt.
Djurens föda skall således endast utgöras av gräs och örter som betas under sommaren. Betet kan utgöras av naturliga betesmarker, skogsbeten, permanent vall på åker eller vallbete efter skörd. Den skörden sparas i form av ensilage och hö till vinterns behov.

All föda skall minst kunna certifieras som ekologisk.  Kraftfoder är endast tillåtet som lockmedel. Det enda tillskott som djuren får är salt och mineraler.

Faktum är att det ur ekologisk synpunkt är vettigt att föda upp köttdjur på enbart gräs. Det är en hållbar, soldriven livsmedelskedja som framställer mat genom att omvandla solljus till protein och energi.

De marker vi brukar har alltid tillhört småjordbruk. Där har det sällan eller aldrig spridits några gifter på åkrarna.

Bördigheten på åkrarna bibehålls och förbättras genom odling av gräs och (klöver) baljväxter, som binder kväve till jorden samt genom gödsel från våra djur.

Vi bedriver småskalig produktion och ingen av oss har fler än 60-80 djur. Raserna är Scottish Highland Cattle, Aberdeen Angus, Hereford, Charolais samt vanliga svenska mjölkkoraser.

Vi anser att detta uppfödningssätt skapar förutsättningar för god djurhälsa samt att köttets egenskaper är anpassade till människokroppens krav.

Alla djur som slaktas ska ha levt hela sitt liv på den egna gården. Vi tillåter dock köp mellan gårdarna inom Norrbete. I lådorna finns endast kött från ko, stut eller kviga. Våra avelstjurar kommer aldrig att säljas under varumärket Norrbete, då tjurar ansätter bindväv, som gör köttet hårt och segt, samt saknar insprängt fett.

Köttet från våra djur får hänga för att mogna ordentligt. Det ger ett mört och smakrikt kött. Köttet styckas, putsas, vakuumförpackas och märks med innehållet. Märkningen informerar om från vilken gård köttet kommer.

Köparen av kött från Norrbete skall ha fullt förtroende för våra produkter och vårt sätt att arbeta. Våra regler tillåter full insyn för kunden i hela vår verksamhet och vi har gärna personliga kontakter och besök på våra gårdar.