Ett andelsjordbruk i Klovsta

På Norrfrid Naturbruk i Klovsta nyjordbrukar vi mot mångfald och kretsloppstänk på djurens och naturens villkor. Här ges du möjlighet att vara delaktig i din egen matproduktion genom andelsjordbruket som bygger på direktrelationer mellan bonde och hon/han som vill äta det bästa och finaste råvarorna vårt landskap kan frambringa och genom sin andel påverka kvalitet, smak och arbetet mot ett etiskt och hållbart jordbruk för framtiden.

2 012 är året då familjen Kortesaari tog klivet från självhushållning till att även producera mat åt andra i och med köpet av gården i Klovsta, beläget cirka en mil nedströms Ångermanälvens södra sida från Sollefteå. Vi brukar ca 30 ha egen samt 40 arrenderad mark till bete, odling av grönsaker och rotfrukter samt långliggande vallar till djurens foder som vi skördar själva i form av hösilage för vinterns behov. Idisslarna – nöt och får – äter endast dess naturliga föda vilket är gräs och örter samt hö på vintern. Våra utegrisar – linderödsvinen – bökar på stora arealer i skogen sommartid och vintertid hålls de ute i ligghyddor där de har fri tillgång till rundbalat grönfoder och gårdens potatis – tillsammans med matrester från lokala matvaruhandlaren. Självklart är all växtodling och djurhållning på gården ekologisk men i alla avseenden går vi längre än så – målsättningen är att vi lämnar jorden vi brukar i ett bättre skick åt kommande generationer genom att arbeta med naturen och dra nytta av djurens naturliga beteenden.

Vi producerar kvalitetsmat inte bara åt oss själva utan även till de som begriper att sätta värde på sin hälsa och framförallt planeten vi bor på – från de gamla kulturarvsgrönsakerna och rotfrukterna till fjällkorna vi mjölkar och Hedemorahönsen som vi håller för kött och ägg. Vi vårdar relationer och välkomnar alla som vill veta hur maten de äter produceras. Därför har ett antal familjer redan bestämt sig för att ha oss som sina personliga bönder. De har gjort ett aktivt val att vara delaktiga i sin matproduktion, bygga relationer med bonden, djuren och naturen och stötta ett ekologiskt och kretsloppsbaserat jordbruk direkt utan mellanhänder.

För närvarande innehåller andelarna köttlådor av gräsbetesnöt, lamm och skogsgris. Andelsägare har även förtur till all övrig produktion från gården. Vi levererar löpande med egen frysbil mellan sträckan Sollefteå-Härnösand-Sundsvall-Hudiksvall-Gävle-Uppsala-Stockholm-Södertälje samt alla platser däremellan.

Nötlådor kan bokas utanför andelsjordbruket och hämtas antingen direkt från gården eller få levererat med vår frysbil på överenskomna upphämtningsplatser.

Ni hittar våra djur i hagarna runt Klovsta och Tjäll i Sollefteå där de gör ett viktigt jobb genom att hålla våra landskap öppna, bevara den biologiska mångfalden i naturen, bygga matjordar och binda kolet i backen där den hör hemma!