Våra gårdar finns i älvdalarna runt Ångermanälven, Faxälven, Indalsälven och dessas tillflöden.

Vår geografi är känd för sina nipor. Det är tvärbranter ner mot älvarna bildade på grund av den snabba landhöjningen i området från Höga kusten och in i landet där vi bor. Dessa nipor var på många håll fina betesmarker men har vuxit igen de senaste 40 åren. Tack vare våra betesdjur öppnar vi åter igen upp landskapet.

Kartan nedan visar var våra gårdar ligger. Du kan läsa mer om alla gårdar genom menyn högst upp.